Sveti Aleksije Čovek Božji

Kalendar za 30. mart

Sveti Aleksije Čovek Božji

U vreme cara Honorija u Rimu je živeo visoki carski dostojanstvenik Jevtimijan, bogat i ugledan. Sa ženom Aglaidom živeo je bogougodno. Imali su sina jedinca, Alekseja. Kada su ga oženili, on ostavi ženu i roditelje i ode u Edesu u Mesopotamiji. Tu je kao prosjak živeo 17 godina. Kada se proču, pobeže za Laodikiju, ali lađa bi nanesena čak do Rima. Aleksije ode kod svoga oca, koji ga ne pozna. Tu, u jednoj izbi, zlostavljan od slugu, požive još 17 godina. Upokojio se 411. godine. Tada se u crkvi Svetih Apostola, u prisustvu cara i patrijarha, ču glas: „Potražite Čoveka Božjeg“. I nađoše ga, svetlog u licu, sa ceduljicom u ruci iz koje videše da je on sin Jevtimijanov. Iz tela mu je poteklo miro.

Sveti mučenik Marin. Vaskršnji post.