Sveti prorok Osija

Kalendar za 30. oktobar

Sveti prorok Osija

Sin Veirijin, iz plemena Isaharova. Živeo je i prorokovao na preko 800 godina pre Hrista, u vreme judejskih careva Osije, Joatama, Ahaza i Jezekije, te izrailjskog cara Jerovoama II. Savremenici su mu bili sveti proroci Isaija, Mihej i Amos. Njegove proročke reči nalaze se u knjizi koja je nazvana njegovim imenom, koja sadrži 14 glava. Ukoravao je Izrailja i Judu zbog idolopoklonstva, prorocao im je kaznu Božiju za učinjene grehe, kao što je prorekao i propast Samarije i Izrailja zbog bogoodstupništva, ali i milost Božiju Judinom kolenu. Prorekao je i ukidanje i prestanak starozavetne žrtve, dolazak Gospoda i bogatstvo darova koje će On doneti Sobom na zemlju. Upokojio se mirno, u dubokoj starosti.

Sveti mučenici i besrebrenici Kozma i Damjan. Prepodobni mučenik Andrej Kritski. Prenos moštiju Svetog Lazara Četvorodnevnog.