Sveti mučenik Sevastijan

Kalendar za 31. decembar

Sveti mučenik Sevastijan

Rođen u Italiji. Dioklecijan ga postavi za načelnika dvorske garde. Tajno se molio Bogu; kad je mogao spašavao je hrišćane, a kada nije hrabrio ih da se ne odreknu Hrista. Tako je ohrabrio i braću Marka i Markelina. Onda isceli ženu tamničara Nikostrata Zou, nemu 6 godina, pa 2 bolesna sina vojvode Klavdija, rimskog eparha Hromatija, Markovog i Markelinovog oca Trankvilina i privede ih krštenju sa njihovim ukućanima. Najpre postrada Zoa koju, izmučenu, baciše u reku Tibar, pa Hromatijev sin Tivurtije kojeg posekoše, pa Nikostrata ubiše motkom, Trankvilijana udaviše u vodi, Marka i Markelina izbodoše kopljima. Sevastijana celog izbodoše strelama, ali ostade živ, pa ga ubiše motkama 287. godine.

Sveti Flor, episkop Aminski. Sveti Modest, patrijarh Jerusalimski. Božićni post.