31 07

Kalendar za 31. jul

Sveti mučenik Emilijan

U vreme Julijana Odstupnika u Dorostolu, u Trakiji, mladić Emilijan je bio gradonačelnikov sluga. Kad car poče da satire hrišćane, njegov izaslanik dođe u Dorostol ali ne nađe ni jednoga. Obradovan time, namesnik organizova veliko veselje i gozbu, i naredi žrtvoprinošenje idolima. Te noći Emilijan po idolskim hramovima, na ulicama i trgovima, maljem polupa sve idole. Ujutro grad preplaviše strah i užas. Svi su se dali u potragu za „zločincem“, i uhvatiše jednog seljaka kojeg su videli da je tog jutra prolazio pored hrama. Da se ne bi pred Bogom našao kao ubica nevinog čoveka, Emilijan priznade namesniku šta je uradio. Nakon mnogih muka, sažegli su ga u vatri, gde predade dušu Gospodu 362. godine.

Prepodobni Pamvo. Prepodobni Pajsije i Isaija. Prepodobni Jovan Mnogostradalni.