Vavedenje Presvete Bogorodice

Kalendar za 4. decembar

Vavedenje Presvete Bogorodice

Kada je Presveta Deva napunila 3 godine, njeni roditelji Joakim i Ana odveli su je u Jerusam, da je predaju Bogu na službu, kako su to bili obećali. Napred su išle device sa zapaljenim svećama, pa onda Presveta Deva koju su vodili otac i majka, pa mnogobrojni srodnici i prijatelji, svi sa svećama. U hramu je dočeka prvosveštenik Zaharije, otac Jovana Preteče, i uvede je u – Svetinju nas Svetinjama, gde su samo prvosveštenici ulazili, i to samo jednom godišnje. Presveta Deva je pri hramu ostala 9 godina. U međuvremenu su joj se upokojili roditelji i htela je u hramu da ostane do kraja života, zavetovana Bogu na devstvenost. To je bilo protivno zakonu, pa su je predali njenom srodniku Josifu da je čuva.

Božićni post.