Sveti mučenik Agatonik

Kalendar za 4. septembar

Sveti mučenik Agatonik

Živeo je u Nikomidiji. Sa velikim usrđem odvraćao je Jeline od idolopoklonstva i poučavao ih je Hristovoj veri. Kad otpoče gonjenje hrišćana pod carem Maksimijanom, carski namesnik uhvati u mestu Karpinu Svetog Zotika, njegove učenike razape na krstove, a njega dovede u Nikomidiju. U Nikomidiji je, pored Svetog Agatonika, uhvatio i vezao i Svete Prinkipsa, Teoprepija, Akindina, Severijana, Zenona i mnoge druge. Onda su ih sve poveli za Vizantiju. Ali, od rana i iznemoglosti, usput su pomrli Sveti Zotik, Teoprepije i Akindin. Kod Halkidona su ubili Svetog Severijana, a Svetog Agatonika, sa ostalima, doveli su u Silimvriju u Trakiji gde su ih, nakon mučenja, posekli mačem pred samim carem.

Sveta mučenica Evlalija. Sveta mučenica Antusa. Sveti sveštenomučenik Gorazd Češki.