Sveštenomučenik Apolinarije

Kalendar za 5. avgust

Sveštenomučenik Apolinarije.

Rodom od Antiohije. Sveti apostol Petar ga je odveo sa sobom u Rim, gde ga je rukopoložio za episkopa Ravene. U Raveni je Apolinarije vojniku Irineju iscelio sina od slepila i obrati ceo njegov dom Hristovoj veri. Nakon što je iscelio ženu Ravenskog vojenačalnika, sav njegov dom je krstio. U njegovom domu ostao je 12 godina, propovedajući Jevanđelje u Raveni, zbog čega su ga neznabožačke starešine više puta mučile i, najzad, prognale u Ilirik. Preživevši brodolom na tom putu, Sveti Apolinarije nastavio je da propoveda Jevanđelje na Balkanu, sve do Dunava. Potom se uputio u Trakiju. Nakon tri godine, proteran je natrag u Italiju. U Raveni, gde mu danas počivaju mošti, neznabošci su ga izboli noževima.

Sveti mučenici Trofim i Teofil i drugi s njima.