Sveti apostoli Filimon

Kalendar za 5. decembar

Sveti apostoli Filimon, Apfija i Arhip

Sveti Filimon je bio rodom iz Kolosa. Učenik apostola Pavla. Apostol Pavle mu je poslao poznatu poslanicu, rukopoložio ga je za episkopa i poslao u Gazu. Sa Apfijom je došao u Kolose da propoveda. Tu su ga uhvatili neznabošci i tu je na mukama skončao, zajedno sa svetim apostolima Onisimom i Arhipom. Sveta Apfija je postradala sa apostolima Filimonom, Arhipom i Onisimom u Kolosima, u vreme rimskog cara Nerona. Knez Artoklis je stavio na muke od kojih je skončala. Sveti Jovan Zlatoust kaže da je bila žena apostola Filimona. I apostol Arhip bio je učenik apostola Pavla. U Kolosama su ga uhvatili Artemidini obožavaoci kada i apostole Filimona i Onisima, te Apfiju, bacili u jamu i ubili kamenjem.

Sveta mučenica Kikilija (Cicilija). Sveti Kalist, patrijarh Carigradski. Sveti mučenik Menignos. Sveti pravedni Mihail, vojnik. Poprazništvo Vavedenja Presvete Bogorodice. Božićni post.