Sveta velikomučenica Hristina

Kalendar za 6. avgust

Sveta velikomučenica Hristina

Kćerka carskog namesnika Urbana, idolopoklonika, iz grada Tira. Do 11. godine života nije ništa znala o Hristu. Bila je prelepa i otac je zatvorio na vrh jedne kule, gde joj je sve uredio za udoban život. Ali, njena mlada duša tražila je Boga. I Bog joj je poslao angela koji je prekrstio krsnim znamenjem i poučio bogopoznanju. Tada ona polupa idole u svojoj sobi, i otac je baci u tamnicu da bi je ujutro dao da je poseku. Ali, te noći, naprasno, Urban umre. Mučenje svete device produžili su namesnici Dion i Julijan. Dion pade mrtav, među narod, a Julijan joj odseče grudi i jezik. Sveta Hristina uze svoj jezik, baci mu ga u lice, i on oslepe. Najzad su je posekli mačem. Postradala je u III veku.

Sveti mučenici prebilovački, Prepodobni Polikarp, iguman Pečerski.