Sveti mučenik Areta

Kalendar za 6. novembar

Sveti mučenik Areta

Upravitelj grada Negrana u Omiritskoj zemlji, u južnoj Arabiji, kojom je vladao Jevrenin Dunaan. Dunaan opkoli hrišćanski grad Negran i poruči njegovim žiteljima da će ih sve pobiti ako se ne odreknu Hrista, ali oni se zatvoriše. Kako nije mogao da osvoji grad, Dunaan im poruči da im neće ništa, samo da ga puste da uđe i uzme danak koji su bili dužni. Tada krivokletnik pozva k sebi Aretu, starca od 95 godina, sa kliricima i drugim uglednim građanima i sve ih poseče. Potom pobi oko 4.000 građana Negrana. Vizantijski car Justin, čuvši za ovo nedelo, posla pismo etiopskom caru Elezvoju da napadne Dunaana, što on učini i pobi mu svu vojsku i njega poseče. Ovi sveti mučenici postradli su 523. godine.

Sveti Elezvoj, car Etiopski. Ikona Presvete Bogorodice Svih žalosnih radost. Prepodobni Areta Pečerski.