Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja

Kalendar za 6. oktobar

Začeće Svetog Jovana Preteče i Krstitelja

Na ovaj dan proslavljaju se milost Božija prema pobožnim i pravednim roditeljima Svetog Jovana, starcu Zahariju i starici Jelisaveti, koji su celog života od Boga prosili dete; zatim čudo Božije začeća Svetog Jovana u prestareloj Jelisavetinoj utrobi; i mudrost Božija u domostrojiteljstvu ljudskog spasenja. Bog je sa Jovanom imao posebno velike namere: da bude prorok i Preteča Hristu Gospodu, Spasitelju sveta. Kao što je, preko svojih angela, Bog objavio rođenje Isaka od bezdetne Sare, Samsona od bezdetnog Manoja i njegove žene, tako je objavio i rođenje Jovana Preteče od bezdetnih Zaharija i Jelisavete. U Boga je, zaista, sve moguće. On je stvorio svet ni iz čega, i Adama i Evu bez ikakvih roditelja.

Sveta mučenica Iraida. Sveti novomučenik Nikola Pantopol. Sveti novomučenik Jovan.