Blagovesti

Kalendar za 7. april

Blagovesti

Kada se Presvetoj Devi navršilo 11 godina prebivanja u hramu u Jerusalimu, odnosno 14 godina od rođenja, sveštenici su joj saopštili da, po zakonu, više ne može da ostane tu nego da je dužna da stupi u brak. Ali ona im je odgovorila da se posvetila Bogu i da želi da ostane devojka do smrti. Tada prvosveštenik Zaharija sabra 12 bezženih ljudi iz plemena Davidova da bi jednome od njih uručili Devu Mariju. I uručili su je starcu Josifu iz Nazareta, koji joj je bio srodnik. U Josifovom domu Presveta Deva je nastavila da živi kao u Solomonovom hramu, u molitvi i rukodelji. Ali, kada se navršilo vreme koje je prorekao prorok Danilo, javio joj se arhangel Gavrilo i rekao joj je da će roditi Sina Božijeg.

Svete mučenice Pelagija, Teodosija i Dula. Vaskršnji post.