07 12

Kalendar za 7. decembar

Sveta velikomučenica Ekaterina

Kćerka cara Konste. Živela je u Aleksandriji. U jednoj viziji Sveta Ekaterina primi prsten od samog Gospoda, kao Njegova nevesta. Taj prsten joj je i danas na ruci. Izučila je filosofiju, medicinu, retoriku i logiku. A bila je i neobično telesno lepa. Kad izobliči njegovo idolopoklonstvo, car Maksencije pozva 50 mudraca da se sa njom prepiru o veri, ali ona ih nadmudri. Car ih sve baci u oganj, gde oni ispovediše Hrista. U tamnici Sveta Ekaterina privede Hristu vojvodu Porfirija i 200 vojnika, pa i samu caricu. Svi su posečeni. Na kraju i ona, posle velikog mučenja. Posečena je 310. godine, kada joj je bilo 18 godina. Iz tela joj je umesto krvi poteklo mleko. Čudotvorne mošti su joj na Sinaju.

Sveti velikomučenik Merkurije. Sveta devica Mastridija. Poprazništvo Vavedenja Presvete Bogorodice. Božićni post.