Prepodobni Ksenofont i Marija

Kalendar za 8. februar

Prepodobni Ksenofont i Marija

Ugledni i bogati Carigrađani Ksenofont i Marija živeli su bogougodnim životom i u hrišćanskom duhu su vaspitavali svoje sinove Jovana i Arkadija. Poslali su ih na nauke u Virit (Bejrut), ali se lađa potopi. Promislom Božijim, oni se spasu, ali isplivaju na dva mesta ne znajući jedan za drugoga. Iz tuge jednog za drugim, obojica se zamonaše. Posle dve godine, Ksenofont i Marija, u tuzi za sinovima za koje su mislili da su se podavili, odu u Jerusalim, na poklonjenje. Pomoću prozorljivosti jednog duhovnika, sastanu se najpre braća, a potom i roditelji sa njima. Blagodarni Bogu, Ksenofont i Marija razdadu svoje imanje siromasima, pa se i oni zamonaše. Ova sveta porodica živela je u V veku.

Prepodobni Simeon Vethi. Sveti David, car Gruzijski.