Sveti mučenici Adrijan i Natalija

Kalendar za 8. septembar

Sveti mučenici Adrijan i Natalija

Muž i žena, iz Nikomidije. Adrijan je bio načelnik pretora i neznabožac, a Natalija potajna hrišćanka. Kad car Maksimijan poseti Nikomidiju, u pećini blizu grada uhvatiše 23 hrišćanina. Tukli su ih, pa bacili u tamnicu. Kada ih izvedoše pretoru, Andrijan ih zakle da mu kažu šta očekuju od svoga Boga kad za njega trpe tolike muke. Potom reče pretoru: „Zapiši i moje ime sa njihovim“. Natalija se veoma obradova i svima je služila u tamnici. Predali su duh svoj Bogu kada su im na nakovanju izlomili ruke i noge. Natalija im je mošti prenela u Carigrad. Posle nekoliko dana javio joj se Sveti Adrijan u svoj svojoj slavi, pozva je te i ona predade duh svoj Bogu. U braku su živeli svega 13 meseci.

Prepodobni Titoj. Sveti Zer-Jakov. Čudo Presvete Bogorodice u Moskvi.