Prenos moštiju Svetog Jovana Zlatousta

Kalendar za 9. februar

Prenos moštiju Svetog Jovana Zlatousta

Ovog datuma praznuje se prenos njegovih moštiju iz jermenskog sela Komana, gde se kao izgnanik upokojio, u Carigrad, gde je stolovao kao patrijarh. Kovčeg sa moštima nije se dao pokrenuti dok car Teodosije Mlađi nije napisao pismo Svetom Zlatoustu, moleći ga za oproštaj (jer je njegova majka Evdoksija bila vinovnik svetiteljevog izgnanstva). Kada je ovo pismo položeno na kovčeg, on postade sasvim lak. U Carigradu je car nad moštima govorio u ime majke: „Dok ja živeh vremenim životom, pakost ti učinih, a sada kada ti živiš besmrtnim životom, budi koristan mojoj duši…“ Kada je kovčeg unet u crkvu Svetih Apostola u Carigradu, svi su čuli iz svetiteljevih usta: „Mir svima“! Ovo se zbilo 438. godine.

Prepodobni Tit Pečerski.