09 4

Kalendar za 9. maj

Sveštenomučenik Vasilije Amasijski

Likinije, zet cara Konstantina, čiju je sestru oženio, pretvaraše se da je hrišćanin dok mu car ne dade na upravu ceo Istok, a onda poče goniti hrišćane i predade se idolopoklonstvu i svim strastima. Jednom htede da oskvrni devicu Glafiru, koja je bila u službi kod carice. Ova se požali carici, i ona je pošalje iz dvora u Nikomidiji u Pontijsku oblast, u Amasiju, gde je primi episkop Vasilije. Odatle se dopisivala sa caricom, ali jedno pismo pade u ruke Likiniju koji naredi da mu dovedu Glafiru i episkopa. U međuvremenu je Glafira umrla, pa su doveli samo Vasilija. Nakon mučenja, posečen je i bačen u more, odakle su njegovo telo hrišćani izvukli mrežama, blizu grada Sinopa, i preneli u Amasiju.

Sveti Stefan, episkop Permski.