Sveštenomučenik Vasilije Amasijski

Kalendar za 9. maj

Sveštenomučenik Vasilije Amasijski

Likinije, zet cara Konstantina, čiju je sestru oženio, pretvaraše se da je hrišćanin dok mu car ne dade na upravu ceo Istok, a onda poče goniti hrišćane i predade se idolopoklonstvu i svim strastima. Jednom htede da oskvrni devicu Glafiru, koja je bila u službi kod carice. Ova se požali carici, i ona je pošalje iz dvora u Nikomidiji u Pontijsku oblast, u Amasiju, gde je primi episkop Vasilije. Odatle se dopisivala sa caricom, ali jedno pismo pade u ruke Likiniju koji naredi da mu dovedu Glafiru i episkopa. U međuvremenu je Glafira umrla, pa su doveli samo Vasilija. Nakon mučenja, posečen je i bačen u more, odakle su njegovo telo hrišćani izvukli mrežama, blizu grada Sinopa, i preneli u Amasiju.

Sveti Stefan, episkop Permski.