Sveti apostol i jevanđelist Jovan Bogoslov

Kalendar za 9. oktobar

Sveti apostol i jevanđelist Jovan Bogoslov

Sin ribara Zevedeja i Salomije, kćerke Josifa, obručnika Presvete Bogorodice. Sa bratom Jakovom pošao za Isusom. Sa Petrom i Jakovom prisustvovao je Preobraženju Gospodnjem. Kada su ostali učenici ostavili raspetog Gospoda, on je stajao pod krstom sa Presvetom Bogorodicom, koju je pazio do njenog uspenija. Posle je propovedao Jevanđelje u Maloj Aziji, najviše u Efesu. Neznabošci ga vezaše i poslaše caru Dometijanu u Rim. Kada mu ne naškodi otrov koji je ispio ni ključalo maslo u koje su ga bacili, car ga, smatrajući ga besmrtnim, progna na ostrvo Patmos, gde je napisao svoje Jevanđelje i Otkrovenje. Posle se vratio u Efes. Bilo mu je preko 100 godina kada se upokojio. Telo mu nisu našli u grobu.

Prepodobni Nil Kalabrijski.