Katedra:  Đakon Ivan Crnogorčević- „Pouke Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića“

Đakon Ivan Crnogorčević

Katedra: Đakon Ivan Crnogorčević- „Pouke Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića“

Predavanje đakona Ivana Crnogorčevića na temu „Pouke Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića“ koje je održao 18. Novembra 2017. Godine u hramu Svetog Nikolaja u Ulcinju.

Duhovno veče je, svojim pojanjem, uveličala njegova supruga Danica Crnogorčević.