Osia Pelagia

Kalendar za 17. maj

Sve­ta mu­če­ni­ca Pe­la­gi­ja Tar­sij­ska Ro­đe­na u Tar­su, od ne­zna­bo­žnih, bo­ga­tih ro­di­te­lja. Čuv­ši za spa­se­nje du­še, u njoj se raz­go­re lju­bav […]