Crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu

Kosovske institucije prete deportacijom našim monasima i monahinjama

KOSOVSKE INSTITUCIJE PRETE DEPORTACIJOM NAŠIM MONASIMA I MONAHINJAMA

 

Nakon pokušaja obnove boravišne dozvole jedan od monaha Eparhije Raško-prizrenske suočio se sa pretnjom da za nekoliko dana može da bude deportovan van KiM. Problem oko dokumenata koji imaju većina Srba na KiM pokazao se kao jedan od ozbiljnijih problema sa kojim se Srbi na ovom prostoru suočavaju.
M.Š. je već godinama monah u jednom od manastira Eparhije Raško-prizrenske i pokušao je prekjuče da obnovi boravišnu dozvolu na KiM. Došao je na poziv MUP Kosova na fotografisanje u policiju u Prištinu pošto mu je rečeno da mu je odobrena boravišna dozvola (treća po redu). Prema ranijem dogovoru trebalo je da mu izdaju privremenu kosovsku ličnu kartu sa trajanjem od 5 godina (redovne važe 10 godina). Međutim, kada je došao, posle par sati čekanja, pojavila su se 2 policajca, odveli ga iza zgrade policije do kola. Tamo mu je saopšteno da mu je zahtev odbijene i to pre pre mesec dana, iako je M.Š. imao kod sebe pismenu potvrdu da će mu biti odobrena lična karta. Saopštili su mu da mu je istekao rok za žalbu, pa bi po zakonu trebalo odmah da ga deportuju.
Kada je M.Š. pokušao da mirno objasni da nije dobio nikakvo obaveštenje o odbijanju, već da mu je čak obećano da će dobiti ličnu kartu, pitao je za razlog odbijanja i policajci su mu saopštili da je to zbog toga što ima dokumente koordinacione uprave (tj. dokumente koje Republika Srbija izdaje za Srbe koji žive na KiM), i da je u međuvremenu Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova propisalo da se sa takvim dokumentima ne može aplicirati za produženje boravka. Ipak, rečeno mu je da dođe sledećeg jutra, da se vidi sa šefom kancelarije za migracije i strance pri MUP-u. Tako je i bilo. M.Š. je došao danas (9. novembra 2018) ujutro očekivajući da će nesporazum biti razrešen, međutim ovaj put je dobio i pismenu potvrdu (rešenje) da je njegov zahtev odbijen. Dat mu je novi rok od 8. dana za žalbu uz obećanje da do rešenja žalbe neće biti deportovan van Kosova. O ovom slučaju odmah je obaveštena Eparhija Raško-prizrenska i preko naših advokata Eparhija je u kontaktu sa misijom OEBS-a koja posreduje u ovom problemu.
Posebno je zabrinjavajuće da je monahu M.Š. rečeno u policiji da obavesti i druga sveštena lica koja imaju dokumenta koordinacione uprave za KiM da će biti deportovani van Kosova ukoliko ne poseduju redovna dokumenta Republike Srbije, koja opet MUP Srbije ne izdaje građanima na KiM, osim ako imaju prebivalište van Pokrajine. Treba imati u vidu da većina kosovskih Srba poseduje samo ove dokumente i pasoše koordinacione uprave (koji nisu u bezviznom režimu kao redovni dokumenti Rep. Srbije). Građani se redovno suočavaju sa problemom dobijanja viza jer im u stranim ambasadama u Prištini traže kosovske pasoše, a kada se pojave u beogradskim ambasadama kažu im da nisu ovlašćeni da izdaju vize za građane Srbije.
Prema najnovijim kosovskim pravilima stranci treba da apliciraju minimum pet godina da bi dobili privremena dokumenta. M.Š. je već treću godinu redovno produžavao boravak, ali je odjednom suočen sa situacijom da su se pravila promenila. Ovo je inače do sada sedma promena koju kosovske institucije uvode od kada su obećali da će barem za crkvena lica (u skladu sa Ahtisarijevim Aneksom 5) po hitnom postupku rešavati boravište za monahe i monahinje koji sada žive u kosovsko-metohijskim manastirima.
Ovakav odnos kosovskih institucija prema Srbima koji već godinama žive na KiM krajnje je diskriminatoran i neposredno podstiče na iseljavanje našeg stanovništva. S druge strane nadležne institucije Republike Srbije trebalo bi što pre da pronađu rešenje kako da pomognu svojim građanima koji se suočavaju sa sve ozbiljnijim teškoćama kako da prežive u postojećim uslovima.
Eparhija Raško-prizrenska mišljenja je da ovo pitanje hitno treba da se uključi i u dnevni red predstojeće sednice Saveta bezbednosti UN u Njujorku i da se ovaj problem uključi u izveštaj Specijalnog predstavnika Gen. Sekretara UN za KiM.
Iz kancelarije Eparhije Raško-prizrenske
9.11.2018. god. Gračanica-Prizren
——
DODATAK:
Prema najnovijim informacijama koje smo dobili iz međunarodnih izvora iz Prištine i provere sadržaja zakona o strancima ((L04/L-219) koji je pomenut u slučaju monaha M.Š. ustanovljeno je da je reč o tehničkim, ali ne i suštinskim promenama koje su se u međuvremenu dogodile. Drugim rečima ako je M.Š. već dva puta podnosio zahtev za produženje boravka i isti dobijao, reč je o promeni načina primene zakona, a ne samog zakona jer se u zakonu o strancima traži konkretno samo “validan putni dokument”.
Međutim, posebne odredbe važe za sveštenstvo i monaštvo SPC u skladu sa Ahtisarijevim planom i članovima 8.2 i 7A zakona o verskim slobodama gde stoji:
Član 7A (3)
Neće biti proizvoljne zabrane ulaska na Kosovo ili boravka na Kosovu za sveštenike, kandidate za sveštenstvo, monahe, monahinje i poklonike.
Član 8/2
Nesmetan pristup poklonicima, gostima i licima koji žive stalno ili privremeno u verskim institucijama ili objektima treba biti garantovan. Ove obaveze treba uzeti u obzir prilikom primene relevantnih zakonskih procedura koje se tiču boravka i putovanja.
Article 7A (3):
‘There will be no arbitrary prohibition of entry in Kosovo, or residence within Kosovo for priests, candidates for priesthood, monks, nuns and visitors’.
Article 8/2:
“Unobstructed access by pilgrims, guests and persons who live permanently or temporarily in religious institutions or premises should be guaranteed. This obligation shall be taken into account for the application of the relevant provisions concerning residence and travel”
Po svemu sudeći, ovo pitanje nije jasno definisano jer je najnoviji nacrt zakona o verskim slobodama na KiM i dalje u skupštinskoj proceduri (zakočen već više od 2 godine), a kosovske institucije sve manje uzimaju u ozbir Ahtisarijev plan i njegove odredbe, što ostavlja prostor za proizvoljne odluke i tumačenja diskriminatornog karaktera kao što je u ovom slučaju reč. Nažalost o ovakvim i drugim ključnim pitanjima važnim za opstanak našeg naroda na KiM prema saznanjima Eparhije nije razgovarano u procesu tzv. Briselskog dijaloga niti posedujemo bilo kakve informacije da je ovo pitanje na dnevnom redu, što izaziva nemalu zabrinutost, ne samo našeg sveštenstva i monaštva, već i svih naših građana koji imaju samo dokumente koordinacione uprave.
Izvor: © Eparhija Raško-prizrenska i Kosovsko-metohijska