Johnny Cash

Ноктурно LXXXII

Шта да каже аутор ове емисије а што већ није речено о умјетнику пред нама? Џони Кеш!

Аутор: Војкан Радовић

Посвећено мом старијем брату и куму, комшији и колеги из клуба Александру Пејановићу.

Не дамо светиње, Саша!