Johnny Cash

Nokturno LXXXII

Šta da kaže autor ove emisije a što već nije rečeno o umjetniku pred nama? Džoni Keš!

Autor: Vojkan Radović

Posvećeno mom starijem bratu i kumu, komšiji i kolegi iz kluba Aleksandru Pejanoviću.

Ne damo svetinje, Saša!