Visoki Dečani

Manastir Dečani među 12 najugroženijih objekata kulturnog nasljeđa Evrope

Evropa nostra, organizacija civilnog društva koja se bavi zaštitom kulture i prirode, i Institut Evropske investicione banke, objavili su danas listu 12 najugroženijih objekata kulturnog nasljeđa, među kojima je i Manastir Dečani, sa odrednicom “Kosovo*”.

Izbor najugroženijih je napravljen na osnovu istorijskog značaja i kulturne vrijednosti, i urgentnosti njihove ugroženosti.

Listu 12 ugroženih lokaliteta je sastavio međunarodni Savjetodavni odbor u kojem su stručnjaci za istoriju, arheologiju, arhitekturu, konzervaciju, projektno planiranje i finansije.

Te znamenitosti su u najužem krugu za Program “Sedam najugroženijih spomenika kulture Evrope za 2021. godinu”, koji će biti objavljen u martu, saopštila je Evropa nostra u Srbiji.

Tim programom, pokrenutim 2013. godine, civilno društvo nastoji da sačuva ugroženo nasljeđe Evrope, za šta ne obezbeđuje direktno finansiranje, već stručnu i aktivističku podršku.

Prvi put od pokretanja tog programa, za lokalitete na listi “Sedam najugroženijih spomenika kulture Evrope 2021” moći će da se traži do 10.000 evra od Instituta Evropske investicione banke.

Izvor: RTRS