Srpske narodne pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LXXXII

“MARKO KRALJEVIĆ I ALIL AGA”

Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom etikom otkriva pravi i istinski smisao života i postojanja.

Epska poezija je bila, jeste i biće, svojevrsni vaspitač i učitelj u Hristu i sa Hristom.

U osamdeset drugoj emisiji serijala “Mili Bože, na svemu ti hvala”, uvaženi slušaoci Radio Svetigore, vašoj pažnji i ljubavi, preporučujemo da čujete pjesmu “MARKO KRALJEVIĆ I ALIL AGA”, iz knjige Srpske narodne pjesme, iz knjige druge, u kojoj su pjesme junačke najstarije.

Pjesme je skupio i na svijet izdao Vuk Stefanović Karadžić u Beču u jermenskom manastiru 1845. godine.

Urednik i voditelj emisije “Mili Bože, na svemu ti hvala”: prof. Aleksandar Vujović, urednik Katihetskog programa Radio Svetigore

Tonska obrada: Srećko Radović
Produkcija: Radio Svetigora
13. oktobar 2021. godine.