Konferencija Za Stampu U Niksicu

Održana konferencija za novinare CO Nikšić

Ime: 16.06.2020 KONFERENCIJA NIKSIC; Opis: Održana konferencija za novinare CO Nikšić Tip: audio/mpeg

U Nikšiću je, u ponedjeljak 15. juna 2020. održana konferencija za novinare, koju je organizovala Crkvena opština Nikšić, povodom nedobijanja dozvole za litiju u Nikšiću, koja je trebala da se održi dan ranije.  

Jun 2020 Konferencija Za Stampu U Niksicu 3

Ratko Krivokapić, predsjednik Crkvene opštine Nikšić je naveo da je nikšićka CO blagovremeno, 9. juna, uputila Upravi policije Crne Gore Centar bezbjedonosti Nikšić zahtjev za odobrenje litije, a zahtjev je istovremeno upućen i Sekreterijatu za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Nikšić.

„Iz CB Nikšić smo dobili uvjeravanja da je sve u redu i da će neće biti problema, međutim saznali smo da Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj nije dao pisanu dozvolu i shodno tome CO Nikšić je 13. juna obavijestila CB Nikšić da se zbog nedobijanja ove dozvole litija odlaže, odnosno neće biti održana“, rekao je Krivokapić.

Po riječima Mićuna Milatovića, pravnog savjetnika, CO Nikšić je kao organizator javnog okupljanja ispunila sve formalno-pravne uslove koje propisuje Zakon o javnim okupljanjima. Pojasnio je da je CO blagovremeno podnijela prijavu javnog okupljanja i da je sadržala sve elemente koje propisuje čl. 11 Zakona.

„Odobrenje koje je Uprava policije tražila dodatno, a koje bi trebalo da izda Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj nema utemeljenje u samom Zakonu o javnim okupljanjima. Član 3 prava na javno okupljanje kaže da svako ima pravo da organizuje javno okupljanje bez odobrenja u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Terminologija da policija odobrava skupove nije saglasna Ustavu, koji članom 52 jemči slobodu okupljanja, a da je sam Zakon o javnim okupljanjima konkretizacija te ustavne norme“, kazao je Milatović.

Dodao je da policija ne odobrava javne skupove, već ih u izuzetnim slučajevima ne dozvoljava. Ukazao je da je policija dužna da preduzme sve radnje koje su propisane ovim Zakonom, a koje se odnose na obezbjeđenje javnog skupa.

„Ovo što je nametnuto kao dobijanje odobrenja od Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj je dodatan vid ograničenja ovog prava koje je zajamčeno Ustavom. CO Nikšić je uprkos tome tražila odobrenje koje je zavedeno kod navedenog organa, a na zahtjev, upućen 10. juna, nikada nije odgovoreno. S toga se odustalo od najavljene litije iz razloga što ne bi postojala asistencija policije pri obezbjeđenju trase kojom bi se litija kretala“, naveo je Milatović.

U smislu budućih prijava javnih okupljanja, po riječima Milatovića, isključiva obaveza organizatora jeste da podnese urednu i blagovremenu prijavu. Ukoliko Uprava policije procijeni da ne postoje uslovi za održavanje javnog okupljanja, iz razloga navedenih čl. 14, sloboda javnog okupljanja se može se privremeno ograničiti. Tada je policija je dužna da, u roku od 72 časa, prije početka javnog okupljanja, donese pisano rešenje.

„U svim drugim slučajevima nedozvoljavanje javnog okupljanja bi bilo protivzakonito i štaviše protivustavno”, ukazao je Milatović.

Protojerej Miodrag Todorović je ocijenio da je „veoma nezgodno ako država hoće da određuje Crkvi pravila i smisao, kao što je takođe nezgodno ako bi Crkvi palo na um da komanduje političkim, materijalnim životom“.

„Oba ta krila mogu da se dopunjuju i nekada je ideal bio da ta dva krila budu u simfoniji, a najgore je kad jedno krilo hoće da pritisne drugo krilo i da nametne svoje principe tamo gdje ne mogu da se nameću. Onda tu dolazi do obesmišljavanja. Čini mi se da mi danas u Crnoj Gori imamo situaciju da se ne razumije sa strane, makar, jednog dijela režima, smisao i postojanje Crkve“, kazao je otac Miodrag.

Ukazao je na značaj Crkve i njenih mitropolita kroz istoriju Crne Gore.

„Crkva treba da se pridržava zakona koje donosi država, a država ne smije da izopštava Crkvu i da Crkvi nameće poseban zakon. Ako svi dokazujemo po jednom zakonu svoje vlasništvo zašto bi Crkva po drugom zakonu ili podzakonskim aktima? Nije dobro da se ovim zakonom pravi najdublja diskriminacija Crkve“.

„Diskriminacija uvijek može da dovede do dubokih podjela. Mi smo imali tu ideološku diskriminaciju kad je onaj, koji nije bio u nekoj ideologiji, automatski proglašavan izdajnikom“, istakao je sveštenik Todorović, poručujući da je veoma opasna situacija ako se nastavi sa tim da onaj ko drukčije misli manje voli Crnu Goru, da je njen izdajnik, neprijatelj.

„Crkva traži pomirenje i mir. Ono što je Božje djelo jeste da svi budemo braća i da budemo vrijedni dostojanstva pred Bogom. Odgovor Crkve na diskriminaciju nije bio da se lomi grad, da se neko psuje, obesmišljava, mada je sa druge strane dolazilo da smo politikanti, te ovo, te ono, nego je bio priziv i molitveni poziv da se te stvari isprave, da od malog rascjepa ne napravimo veliki“.
Ratko Krivokapić je mišljenja da je odnos gradonačelnika Opštine Nikšić prema Crkvi i Crkvenoj Opštini krajnje ignorantski i otvoreno neprijateljski.

„Žalosno i tužano. Najbolji primjer za ovo je kad je tokom pandemije virusa korona aktuelni gradonačelnik sebi dopustio da komentariše način vršenja Svete Tajni pričešća u crkvi i pozvao policiju da procesuira nikšićke sveštenoslužitelje, koji su stanovnici ovog grada i služe ovom narodu. Kao predsjednik CO godinama zajedno sa sveštenstvom i drugima ljudima, prilikom predstavljanja programa manifestacije „Dani Svetog Vasilija Ostroškog“ u Nikšiću, svake godine ih pozivamo ih da dođu – nikada se nijesu odazvali“.

„Imam saznanja da se u drugim opštinama Eparhije budimljansko-nikšićke, bez obzira na činjenicu koja politička struktura vrši vlast, gradonačelnici i opštinski rukovodioci odazivaju redovno na crkvene svečanosti i sarađuju sa Crkvom po pitanju vjerskih događaja i potreba vjernika, kao svih građana Crne Gore. Nikšić je jedini grad u našoj Eparhiji u kojem se naplaćuje korišćenje sale (Nikšićkog pozorišta) za potrebe Svetosavskih akademija i drugih manifestacija“, naveo je Krivokapić i poručio da se od opštinskog rukovodstva, posebno od gradonačelnika, očekuje i zahtijeva da obavljaju svoju funkciju kako je to predviđeno Ustavom i zakonima ove države.