Protojerej-stavrofor dr Velibor Džomić

Protojerej-stavrofor dr Velibor Džomić

Otac Velibor Džomić: Raspodjela diskriminatorna; Mitropoliji 2.842 evra

Protojerej-stavrofor dr Velibor Džomić kazao je za ”Dnevne novine” da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava vrši raspodjelu novčanih sredstava Crkvi i vjerskim zajednicama na osnovu nezakonitog akta koji je u suprotnosti sa Zakonom o državnoj upravi i da je prošlogodišnje postupanje Ministarstva u ovom pogledu krajnje pristrasno i diskriminatorno.  Kordinator Pravnog savjeta Mitropolije crnogorsko-primorske je saopštio da je od strane Ministarstva u 2018. godini Crkvi sa najviše sveštenika, vjerskih objekata, programa i aktivnosti – Mitropoliji uplaćeno 2.842 evra, odnosno nešto preko 1% od ukupnih sredstava.

U nastavku možete pročitati izjavu koju je je otac Velibor dao za ”Dnevne novine” o raspodjeli novčanih sredstava u 2018. godini od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava:

 

22. januar 2019. g.

Već godinama ukazujem da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava vrši raspodjelu novčanih sredstava Crkvi i vjerskim zajednicama na osnovu nezakonitog akta koji je u suprotnosti sa Zakonom o državnoj upravi. Naime, Ministarstvo nema pravo da donosi opšti podzakonski akt koji se zove Kriterijum nego samo Pravilnik, a Pravilnik ne postoji. Umjesto Zakonom propisanog Pravilnika postoji Zakonom nepropisani nezakoniti Kriterijum u kome nema ni jednog jedinog kriterijuma na osnovu koga bi se vršila objektivna i društveno opravdana raspodjela budžetskih sredstava. Na žalost, Upravna inspekcija, a i drugi organi koji su nadležni za kontrolu trošenja budžetskih sredstava već godinama ne reaguju na nezakonito i diskriminatorno postupanje Ministarstva.

I prošlogodišnje postupanje Ministarstva u ovom pogledu je krajnje pristrasno i diskriminatorno. Ministar Zenka je dao svoj lični pečat tome i veoma je uspješan kada je diskriminacija u pitanju. Ne samo da nemam ništa protiv što se Zenka javno hvali da kao vjernik ide u džamiju i klanja džumu nego smatram da je lijepo što se javno iskazao kao vjernik. Međutim, iz izvještaja se vidi da on favorizuje Islamsku zajednicu. I neka je sa srećom kad ga je zapalo.

Javnost treba da zna da je Mitropoliji od strane Ministarstva u 2018. godini uplaćeno samo 2.842 evra i ni cent više. Ili, nešto preko 1% od ukupnih sredstava. Crkva sa najviše sveštenika i vjerskih objekata i sa najviše programa i aktivnosti dobija najmanje, a jedan koji gotovo i da nema nikakvih aktivnosti dobija skoro najviše. To je Kriterijum Ministarstva! Dovoljno je da naveden da nam nije odobren i zahtjev za obnovu Crkve Sv. Đorđa u Erakovićima, zadužbinu Njegoševog oca Toma. I ne čudim se što je Zenka protiv Njegoša. Ali se čudim kako obmanjuje javnost da Mitropolija neće da sarađuje?

Zenka favorizuje bivšeg sveštenika Miraša Dedeića i njegovu organizaciju. Vidio sam da je Ministarstvo Dedeiću prethodnih godina uplaćivalo novac čak i za dodatne kanale za Total TV, za polomljena stakla i ko za za šta sve nisu davali novac, a što nema nikakve veze sa vjerskim aktivnostima. Mislim da se Dedeićeva organizacija skoro u potpunosti finansira iz budžeta i zato sam prije neku godinu rekao da je to Vladina organizacija. Zenka se već pune dvije godine od kako je ministar pojavljuje kao veliki Dedeićev propagator i pomoćnik. I red je da se i to zna!

Mislim da  pitanje raspodjele budžetskih sredstava Crkvi i vjerskim zajednicama treba urediti na pravno valjan način i da ga treba dovesti ga u vezu sa realnošću. Akt pod naslovom Krititerijum je napisan tako da bi se njime moglo manipulisati i diskriminisati. Jednostavno, pokazalo se da nijedan kriterijum osim ministrove dobre ili loše volje ili političkog interesa nije u igri – ni broj sakralnih objekata, ni broj sveštenika i vjerskih službenika, ni predložene aktivnosti i projekti. Ali, nadam se da će se i to promijeniti jednog dana.

Protojerej-stavrofor dr Velibor Džomić

koordinator Pravnog savjeta Mitropolije crnogorsko-primorske