Srpske Narodne Pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LXI

Ime: 61. Mili Boze na svemu ti hvala - Smrt vojvode Prijezde; Opis: Smrt vojvode Prijezde Tip: audio/mpeg

“SMRT VOJVODE PRIJEZDE” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom etikom […]

Srpske Narodne Pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LX

Ime: 60. Mili Boze na svemu ti hvala - Oblak Radosav; Opis: Oblak Radosav Tip: audio/mpeg

“OBLAK RADOSAV”Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom etikom otkriva […]

Vuk Stefanović Karadžić

Mili Bože na svemu ti hvala LIX

Ime: 59. Mili Boze na svemu ti hvala - Djurdjeva Jerina; Opis: Đurđeva Jerina Tip: audio/mpeg

“ĐURĐEVA JERINA” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom etikom otkriva […]

Srpske narodne pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LVIII

Ime: 58. Mili Boze na svemu ti hvala - Ljutica Bogdan i vojvoda Dragija 2; Opis: Epska poezija Tip: audio/mpeg

“LJUTICA BOGDAN I VOJVODA DRAGIJA”-2 Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa […]

Srpske narodne pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LVII

Ime: 57. Mili Boze na svemu ti hvala - Ljutica Bogdan i vojvoda Dragija 1; Opis: Ljutica Bogdan i vojvoda Dragija Tip: audio/mpeg

“LJUTICA BOGDAN I VOJVODA DRAGIJA”-1 Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa […]

Vuk Stefanović Karadžić

Mili Bože na svemu ti hvala LVI

Ime: 56. Mili Boze na svemu ti hvala - Radul-beg i bugarski kralj Sisman; Opis: Radul-beg i bugarski kralj Šišman Tip: audio/mpeg

“RADUL-BEG I BUGARSKI KRALJ ŠIŠMAN” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa […]

Facebook.commarko.kraljevic.srpski.junak

Mili Bože na svemu ti hvala LV

Ime: 55. Mili Boze na svemu ti hvala - Smrt Marka Kraljevica; Opis: Smrt Marka Kraljevića Tip: audio/mpeg

“SMRT MARKA KRALJEVIĆA”Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom etikom […]

Marko Kraljevic I Musa Kesedzija

Mili Bože na svemu ti hvala LIV

Ime: 54. Mili Boze na svemu ti hvala - Marko Kraljevic i Musa Kesedzija; Opis: Marko Kraljević i Musa Kesedžija Tip: audio/mpeg

“MARKO KRALJEVIĆ I MUSA KESEDŽIJA”Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa […]

Marko Kraljevic

Mili Bože na svemu ti hvala LIII

Ime: 53. Mili Boze na svemu ti hvala - Marko Kraljevic i Cemo Brdjanin; Opis: Marko Kraljević i Ćemo Brđanin Tip: audio/mpeg

“MARKO KRALJEVIĆ I ĆEMO BRĐANIN”Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa […]