Преподобни Марон Сријски  

Календар за 27. фебруар

Пре­по­доб­ни Ма­рон Си­риј­ски За­во­лев­ши пу­сти­њач­ки на­чин жи­во­та, Све­ти Ма­рон је оти­шао на врх ан­ти­о­хиј­ске пла­ни­не Ки­ре, где је био ста­ри […]