Niklanovic

U Praskvici sahranjen Vlado Niklanović

U Praskvici u Paštrovićima su u srijedu, 6. novembra sahranjeni zemni ostaci Vladimira Niklanovića, nosioca orde3na Svetog Save, velikog dobrotvora […]