Sveti sveštenomučenik Dionisije Areopagit

Povodom praznika Svetog Dionisija areopagita: Kroz Corpus Areopagiticum sa vladikom Maksimom

Ime: 16 01 2018 dionisije areopagit; Opis: "16_01_2018_dionisije_areopagit". Tip: audio/mpeg

Danas sveta crkva proslavlja praznik Svetog sveštenomučenika Dionisija areopagita, jednog od 70 apostola i to je povod da kažemo više o spisima koji su potpisani imenom ovog svetitelja tj. poznatim Corpus Areopagiticum.

Postoji široka saglasnost među teolozima i istoričarima da djela „O božanskim imenima“, „O nebeskoj jerarhiji“, „O crkvenoj jerarhiji“, „Mističko bogoslovlje“ i deset poslanica upućenih Gaju, Doroteju, Sopateru, Polikarpu, Demofilu, Titu i Jovanu Bogoslovu nisu djela Dionisija prvog atinskog episkopa – radi se o pseudonimu anonimnog autora teoloških spisa na grčkom jeziku, koji su nastali oko 500. godine.

Vladika zapadnoamerički g. Maksim održao je za svoje studente opširno izlaganje na temu čuvenog Areopagita a mi smo za slušaoce izdvojiti zanimljive djelove koji vam mogu dati jedan kratak pregled djela i glavnih bogoslovskih poruka ove grupe spisa sa granice 5 i 6. vijeka.

Za razumijevanje djela ovog bogoslova neophodno je pravilno shvatanje istorijskog okvira u kom nastaju – kaže na početku svog izlaganja vladika Maksim.

Episkop Maksim ističe da Djela Svetog Dionisija, odnosno autora koji se iza njih sakriva imaju jedinstven stil a svi patrističari saglasni su da je ovim spisima neophodan prateći komentar.

Ako se detaljnije krene u izučavanje djela Svetog Dionisija, iznenadićemo se da pored njihovog ogromnog značaja da ona nisu opsežna. U prilogu možemo kratak pregled djela iz ovog korpusa od Vladike Maksima Vasiljevića.

Nakon pregleda Areopagitovih djela vraćemo se ličnosti autora korpusa. Do danas za naučnike ostaje zagonetna ličnost pisca djela potpisanih imenom Svetog Dionisija areopagita. Ipak, ističe vladika Maksim, ne treba sumnjati u pseudoautorstvo ovih djela.

Savremenom čovjek danas je apofatika i apofatički pogled na svijet možda potrebniji nego ikada. U vremenu kada se sve pokušava definisati i svime ovladiti korisno je vratiti se korpus djela koja se pripisuje Svetom Dionisiju areopagitu. U ovom prilogu još možemo čuti vladiku Maksima koji objašnjava razliku apofatičkog i katafatičkog metoda spoznaje stvarnosti – onako kako se to objašnjava u Corpus Areopagiticum.

Pisac areopagitskih spisa kada se bavi bogoslovljem liturgije u tumačenju bogosluženja obilato koristi simbolizme nastavljajući tako već postojeći metod objašnjavanja evharistije. Vladika Maksim objašnjavajući arepagitov pogled na Liturgiju podsjeća na riječi savremenog teologa Georgija Florovskog.

Pouka apofatike Dionisija areopagita jeste da ljudi nisu u stanju da svoje nedostatne pojmove upotrebi za označavanje istine o Bogu. O poukama i porukama djela za kraj Vladika Maksim Vasiljević.