pravoslavna rusija

Pravoslavna Rusija

Na dan Prenosa mošti Svetog Aleksandra Nevskog, 12. septembra, u Peterburgu je bio naš kolega Aleksandar Vujović, koji je za Pravoslavnu Rusiju govorio o žitiju Svetoga kneza Aleksandra, o Aleksandro-nevskoj lavri, o samom gradu Peterburgu, o litiji koja je na dan praznika okupila oko 100 hiljada vjernika.