OEBS

Predstavnici Mitropolije crnogorsko-primorske i Eparhije budimljansko-nikšićke na samitu OEBS-a u Varšavi

Predstavnici Pravnog savjeta Mitropolije crnogorsko-primorske i Eparhije budimljansko-nikšićke protojerej-stavforor dr Velibor Džomić i dr Vladimir Leposavić su, sa blagoslovom Njegovog visokopreosveštenstva Mitropolita crnogorsko-primorskog g. dr Amfilogija i Njegovog preosveštenstva Episkopa budimljansko-nikšićkog g. Joanikija, 19. septembra ove godine učestvovali u debati o pravu na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja na samitu OEBS-a u Varšavi. Skup je otvorio prof. dr Ahmed Šahid, specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja i profesor Visoke škole prava iz Velike Britanije.

Predstavnici naše Crkve su na prikladan i argumentovan način ukazali na nekoliko najvažnijih aspekata Predloga zakona za koje je i Venecijanska komisija u svom mišljenju od 21. juna ove godine konstatovala da nisu u saglasnosti sa međunarodno-pravnim aktima i standardima. Pojašnjen je smisao, ali i potencijalne posljedice odredbi kojim se na pravno nedopustiv način vrši likvidacija ranije stečenog i do danas postojećeg pravnog subjektiviteta Crkve i vjerskih zajednica, kao i odredbi o državnoj konfiskaciji svih vjerskih objekata i nepokretne imovine Crkve i vjerskih zajednica, koji su nastali ili stečeni do 1. decembra 1918. godine. Ukazano je i na brojne propuste prilikom pripreme Nacrta i Predloga zakona od 2015. godine do danas. Izražena je zabrinutost što ni, nakon tri mjeseca od usvajanja Mišljenja Venecijanske komisije, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore još uvijek nije pokrenulo dijalog sa Crkvom i vjerskim zajednicama.

Na dan održavanja samita, na zvaničnoj stranici OEBS-a je objavljena pisana izjava Mitropolije crnogorsko-primorske i Eparhije budimljansko-nikšićke u kojoj je ukazano na brojne probleme i nedostatke Predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Osim toga, Predlog zakona je postao predmetom interesovanja i brojnih međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom prava na slobodu vjeroispovijesti.

Skupu je prisustvovao ambasador Crne Gore u Poljskoj dr Budimir Šegrt, koji je saopštio načelne stavove Vlade Crne Gore o Predlogu zakona.

U toku ovog skupa i na njegovim marginama su ostvareni brojni kontakti i razmijenjena mišljenja sa ambasadorima brojnih država i predstavnicima međunarodnih organizacija.

Vesna Dević

Izvor: mitropolija.com