Prof. Dr. Lompar

Prof. dr Milo Lompar

Prof. dr Milo Lompar: Vjera u postmoderno doba

Predavanje prof. dr Mila Lompara profesora Filološkog fakulteta u Beogradu na temu “Vjera u postmoderno doba” koje je održao 18. oktobra 2017. godine na Tribini “Pravoslavlje i mladi” u Valjevu.