Cetinjski Monaster

Reagovanje Mitropolije na saopštenje Ministarstva za ljudska i manjinska prava

REAGOVANJE MITROPOLIJE CRNOGORSKO-PRIMORSKE NA SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

21. avgust 2020. godine

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava se sa pozicije organa državne uprave aktivno uključilo u predizbornu kampanju saopštenjem u kome su glavna tema bile eparhije i vjernici Srpske Pravoslavne Crkve. Od svakog ministarstva, a posebno od Ministarstva za ljudska i manjinska prava se uvijek, a posebno u vrijeme izbora, očekuje da bude servis građana, a ne partijski biro za uljepšavanje naše društvene stvarnosti.

Ničim izazvano i neprozvano, Ministarstvo je javnosti poslalo političku poruku pred izbore i javnost obavijestilo o svojim ”velikim doprinosima” u odnosima sa crkvama i vjerskim zajednicama, a posebno sa eparhijama SPC. Sudeći po tome, čitalac saopštenja Ministarstva jedino može da dođe u zabludu da ”vjerski život u Crnoj Gori cvjeta” i da se ”pravo na slobodu vjeroispovijesti poštuje svima i svakome u punom kapacitetu, pa i sveštenstvu i vjernicima SPC u Crnoj Gori”. Zaista bi bilo krasno da je to tako, ali je naša društvena realnost, na žalost, sasvim drugačija od idilične slike koju je saopštenjem neuspješno pokušalo da naslika Ministarstvo radi ostvarivanja partijskih ciljeva. Da nijesu tužni, bili bi smiješni navodi Ministarstva o ”ozbiljnom i odgovornom partnerstvu” sa Crkvom i vjerskim zajednicama.

Nikada se nijesmo žalili na mali dio, ali smo godinama javno ukazivali na krivi dio koji je postao jedini kriterijum i mjera Ministarstva koje narodna sredstva iz budžeta koristi za političke ciljeve i za stvaranje podjela među pravoslavnim stanovništvom i urušavanje međuvjerskih odnosa među građanima, komšijama i braćom. Uvijek smo sa blagodarnošću istakli svako dobro djelo koje je učinjeno prema Crkvi i to ćemo ubuduće činiti, ali smo dužni da istaknemo i sve nepravde koje se, posebno tokom posljednjih godina, sistemski sprovode prema Mitropoliji i eparhijama SPC u Crnoj Gori.

Domete i mogućnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava je najbolje, na jednom od sastanaka sa predstavnicima naše Crkve, prikazao potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin, i to u prisustvu ministra Mehmeda Zenke, navodom da ”Ministarstvo nema kapaciteta” kada je u pitanju Zakon o slobodi vjeroispovijesti. Iz tog i takvog odsustva kapaciteta Ministarstva za ljudska i manjinska prava se rodio bezakoni Zakon za otimanje pravoslavnih svetinja protiv koga su na miran i dostojanstven način ustale ne samo desetine i desetine hiljada vjernika nego i stotine pravnika iz Crne Gore i svijeta.

Ignorantski i ideološko-poslušnički odnos Ministarstva prema pravu na slobodu vjeroispovijesti se ogleda i u glasnom ćutanju na javnosti poznatu činjenicu da je DPS za svoj programski cilj krajem novembra 2019. godine odredio ne samo miješanje u unutrašnje odnose i poredak Pravoslavne Crkve, nego i stvaranje svoje partijske ”autokefalne crkve”, uz direktno kršenje Ustava i svih principa sekularne države. Ministarstvo se jednom jedinom riječju nije oglasilo na brutalno kršenje prava vjernika i zloupotrebu službenih ovlašćenja pojedinih pripadnika Uprave policije tokom epidemije korona virusa, kao ni prilikom pokušaja progona pojedinih sveštenika i njihovih porodica na vjerskoj osnovi.