Sretenje Gospodnje

Sretenje Gospodnje

Ime: Sretenje Gospodnje; Opis: Sretenje Gospodnje Tip: audio/mpeg

U četrdeseti dan po Roždestvu Presveta Bogorodica donese Sina u hram jerusalimski da Ga, shodno zakonu, posveti Bogu i sebe očisti. Prvosveštenik Zaharija, otac Jovana Preteče, stavi Djevu Mariju ne na mjesto za žene nego na mesto za djevojke.

Tu Gospoda poznaše Starac Simeon i Ana, kći Fanuilova. Simeon uze na ruke Mesiju i reče: “Sad otpusti slugu Tvojega, Gospode, jer vidješe oči moje spasenije Tvoje.” I još: “Gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju”. Ana objavi Jerusalimljanima o dolasku Dugočekanoga.