Samograd

TV Novi: Samograd – Božji grad

Ime: 10.09.2019 Samograd Boziji grad u dolini Lima; Opis: "10.09.2019 _Samograd_Boziji grad u dolini Lima". Tip: audio/mpeg

Na polovini puta Berane – Bijelo Polje, sa lijeve obale Lima, gdje se Brzavska rijeka uliva u njega, leži lijepo i pitomo selo Brzava.

Nekada se nazivalo Brezova. Pod tim imenom se pominje u Povelji cara Dušana iz 1343. godine, po kojoj ju je on, zajedno sa  Zagradom, darovao manastiru svetog Petra u Bijelom Polju.

Vjerovatno je da je taj naziv dobila po brezovim šumama na tom prostoru. Uzvodno Brzavskom rijekom, na oko tri kilometra, tamo gdje se sastaju Zagradska i Rujiška rijeke gradeći Prijelošku, koja u donjem toku dobija naziv Brzavska, u prekrasnoj zaravni, uzdižu se sedam kamenih gromada visine 30-80 m. One zatvaraju kružnu ravan prečnika 50 m, površine pola hektara. Ti kameni klikovi čine prirodno lijepo sazdani kameni grad, Samograd. Narod ga često zove i Kamengrad, a akademik Milisav Lutovac u djelu Bihor i Korita naziva ga Božji grad.

Tim povodom donosimo vam izvještaj Tv Novi o Samogradu ili Božijem gradu u dolini Lima.