Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dr Dušan Krcunović na Agori: „Odbaciti vjersko kulturno nasljeđe i hrišćanske vrijednosti iz javnog života znači dovesti u pitanje same osnove društva“

Ime: 50-Emisija Agora-hriscanstvo u javnoj sferi-Bog se javi; Opis: Dr Dušan Krcunović na Bogojavljanje o hrišćanstvu u javnoj sferi Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modernu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

Na praznik Bogojavljanja razgovaramo o hrišćanstvu u javnoj sferi.

dr Dušan KrcunovićNovi talas antireligijske propagande predstavlja atavističku pojavu, poteklu iz totalitarnih režima čijom je surovom i nečovječnom vladavinom obilježen gotovo cijeli prošli vijek, koji je zbog toga i nazvan „poluvijekom“.

Moderna pravna i sekularna država svojim građanima ne može da nam­e­­t­ne pogled na svijet (ona treba da bude svjetonazorno neutralna), već osi­gu­ra­va pluralizam pogleda na svijet u ime građanskih sloboda i prava. Ali, u isto vri­je­me se mora priznati da zakoni ne mo­gu da funkcionišu bez neke kolektivno obavezujuće mo­ral­­ne osnove, niti pluralizam može da postoji bez nekog integrišućeg osje­ć­a­ja zajedništva.

Moralne osnove i društvena kohezija u evropskim zem­lja­­­­ma potiču iz tradicionalnih hri­š­ćan­s­­kih svjetonazora kojih se seku­lar­na, liberalna država ne smije savim odreći, jer nije u mogućnosti da stvo­ri no­­ve vrijednosti i iz­vore legitimiteta umjesto tradicionalnih vri­jednos­ti.