Advokat Velibor Marković

Advokat Velibor Marković: Tražiti ponovnu registraciju nekoga ko je već registrovan i postoji u pravnom sistemu Crne Gore, nema smisla

Povodom izjave za Dnevne novine “Pobjeda”, od strane mog dragog i uvaženog kolege Nikole Martinovića, prema kojoj registrovanje (registracija) vjerskih zajednica, među kojima je i Mitropolija crnogorsko-primorska, koje se traži prema sada važećem Zakonu o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, navodno ne predstavlja prekid njihovog pravnog kontinutiteta, jer taj upis takođe navodno nema konstitutivan karakter, već samo predstavlja registraciju djelovanja.

Upućujem javnost na akt Uprave za statistiku od 19. septembra 2015. godine (obavještenje o razvrstavanju), kojim je Mitropolija razvrstana pod matičnim brojem 02246414, naziv podgrupe “djelatnost vjerskih organizacija”, zatim rješenje o registraciji za PDV, Vlade Republike Crne Gore broj: 31/31-00323-3 od 6. oktobra 2004. godine, kojim je Mitropolija registrovana u registar poreskih obveznika pod br. PIB 02246414 sa registracionim brojem koji je identičan sa brojem donesenog rješenja, kao i uvjerenje Vlade Republike Crne Gore – Ministarstva unutrašnjih poslova 01-091/16-49335/3 od 23. novembra 2016. godine, kojim se potvrđuje da Mitropolija crnogorsko-primorska sa svojim eparhijama ima svojstvo građansko-pravnih lica u skladu sa zakonskim propisima Crne Gore.

Otuda tražiti ponovnu registraciju nekoga ko je već registrovan i postoji ne samo faktički, već i formalno-pravno u pravnom sistemu Crne Gore, nema pravnog, ni drugog smisla. S druge strane, traženjem od nekog da učini nešto što on već jeste, kao što je nova registracija, stvara se osnovana sumnja da se njome nastoji prekinuti pravni kontinuitet između stanja prije i stanja od momenta te regiastracije, a što bi za posljedicu moglo da ima i proglašavanje imovine dotadašnjeg titulara ničijom stvari “res nullius”, koja bi kao takva postala državna svojina.

Prema tome, ne može se suvislom prihvatiti obaveza ponovne registracije subjekta koji nesporno postoji i evidentiran je u pravnom životu i saobraćaju, i to pod izgovorom registracije djelovanja onog ko je već registrovan kao djelatelj, poreski obveznik i nosilac svih ostalih prava i obaveza kao i sva druga fizička i pravna lica, a posebno od njega tražiti podnošenje prijave za registraciju, već je država ovlašćena da “ex offo” (po službenoj dužnosti) izvrši registraciju takvih subjekata ili o njima vodi evidenciju u bilo kom registru koji ona formira za svoje potrebe.

izvor: fejsbuk