Advokati Šoć i Boričić

Advokati Šoć i Milonjić: Ako tužilac Boričić govori istinu, zašto ne podnese krivičnu prijavu protiv odgovornih iz Uprave policije?

Saopštenje za javnost

U svom reagovanju na našu pritužbu na njegovo postupanje od ponedeljka 22.06.2020. godine, prilikom davanja izjave Mitropolita Amfilhija, tužilac Boričić kaže da je on dao nalog da se pusti  Mitropolit Amfilohije u 13:52 č i da za razloge daljeg zadržavanja pitamo policiju.

Ako je tačno to što tvrdi tužilac Boričić, logično se postavljaju nekoliko pitanja:

1.Ko je pod njegovim imenom postavljao pitanja nakon toga vremena, jer je nama od strane policijskog službenika rečeno da to on radi?

2. Ko je mimo zakona odbio da izvrši naredbu tužioca i pusti na slobodu Mitropolita Amfilohija?

Ako tužilac Boričić, govori istinu onda je neko napravio krivično djelo iz čl.162 st.2 KZ.tj protivpravno lišio slobode Mitropolita Amfilohija u perodu od 13,52 sata do 17, 15 sati?

Takođe, nameće se pitanje ko vodi istragu, tužilac ili policija? Po zakonu to je tužilac a po tužiocu Boričiću ispada da je to je policija.

Ako tužilac Boričić i tužilačka organizacija iole drže do svog integriteta i autoriteta onda će, umjesto da nas upućuju da se raspitujemo po policiji ko je protivpravno zadržao Mitropolita Amfilohija u CB Podgorica, bez oklijevanja i čekanja podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih lica Uprave policije, da se utvrdi ko je počinio krivično djelo na koje smo ukazali, a koje se, podsjećamo, goni po službenoj dužnosti.

Dok god tužilac Boričić i Tužilaštvo to ne urade smatraćemo da on ne govori istinu.

Sa pažnjom ćemo pratiti  dalje korake tužioca Boričića i Tužilaštva u ovoj stvari.

Podgorica 24.06.2020     

A D V O K A T

Dragan Šoć

A D V O K A T

Božo V. Milonjić