Vjernici Brane Svetinje Niksic

Agora: Uspenje Presvete Bogorodice

Ime: 43. Emisija Agora - Uspenje Presvete Bogorodice; Opis: Uspenje Presvete Bogorodice Tip: audio/mpeg

Dušan Krcunović  na Agori: „Presveta Bogorodica je simbol očuvanja one izvorne čovjekove bogolikosti, koja je u vezi sa čovjekovom slobodom i dostojanstvom

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modernu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

Uspenje Presvete BogorodiceUoči velikog praznika Uspenja Presvete Bogorodice govorimo i o Presvetoj Bogorodici i o smislu praznika, a slušate i o tome da se Bogorodica imenuje kao „Prečasna“, „Preblagoslovena“, „Preneporočna“, „Smjestilište Nesmjestivog“, „Zora tajanstvenog dana“, „Mati života“ …  što potvrđuje specifičnosti pravoslavne „hrišćanske mariologije“.

„Cijela naša pravoslavna civilizacija se nadovezuje na Vizantijsko carstvo, opravdano nazvana Marijanska civilizacija, jer je Vizantijska carevina uzela upravo Presvetu Bogorodicu za svoju nebesku zaštitnicu“.

Za Pavla Evdokimova, Presveta Bogorodica je „Arhetipska žena“, a Aleksandar Šmeman govori o Njoj kao „Arhetipskom čovještvu“.

„Na pitanje ko je čovjek najbolje je da pokažemo na ikonu Bogorodice, jer ona reprezentuje čovještvo kao takvo. Praznik Uspenja je kruna tog čovještva, zato što je Presveta Bogorodica simbol očuvanja one izvorne čovjekove bogolikosti, koja je u vezi sa čovjekovom slobodom i dostojanstvom“.