Sveti Mucenici Prebilovacki

 Blažo LJ. Danilović: “Prebilovci”

PREBILOVCI

 

Ima jedno mjesto sveto
Đe Anđeli šire krila
Svetog Save Svesrbskoga
Đedovina đe je bila
Otac mu je kao princu
Na upravu bješe dao
A on ju je u duhovnom
Smislu dobro sačuvao
Rađala je kršna gruda
Ljude kao stamen kamen
Okićen je dostojanstvom
Svake ljucke vlasi pramen
I da nije nikog dala
Kao ukras doma svoga
Rodila je Hercegovka
Svetitelja Tvrdoškoga
Najsjajnijeg među mnoge
Što je dala iz njedara
Ova zemlja Bogom dana
Koji mnoga čuda stvara
U svoje je zlatne Skute
Odnjivila sveštenike
Hrabre borce za slobodu
Vojskovođe i ratnike
Osim krša i oružja
Po mnogo je čemu znana
Ko čuvarka Pravoslavlja
Od zapada sred Balkana
I ako je bila puna
Vjere pravde i nadanja
Bila je i zemlja buna
Žrtvovanja i stradanja
Vrijeme je prolazilo
Razne vojske osvajači
Al’ se ona obnavljala
Sačuvana od nejači
Vaskrsnula sa raspeća
I blistala vjekovima
Darujući koru hljeba
Svojim milim sinovima
Al’ u vrijeme opako je
Doživela teške muke
Kad postrada i dopade
U dušmanske klete ruke
Njeni hrabri sinovi su
Pokazali snagu mušku
U vrijeme vojevanja
Uzeo je svaki pušku
Da odbrane đedovinu
Svoje kuće i imanja
Nejač starce sirotinju
Od pogroma
i od klanja
U drugome svjetskom ratu
Kao nikad kažu prije
S više muka više boli
Nastradala ona nije
Pjevala je i plakala
Herceg zemlja majka rodna
A ginula i stradala
Za nju čeda blagorodna
U prostoti i čistoti
Nijesu se mogli nadat
Da u vrijeme to opako
Mogu tako grdno stradat
Puna jama i vrtača
U pustome kamenjaru
Postala je kosturnica
Radi vjere na oltaru
Što ga zida Sveti Sava
A Apostol Pavle prije
A poslije nastavio
Sveti otac Vasilije
Prebilovci mjesto mirno
Uzornijeh domaćina
Postanuće kasapnica
I stratište za Srbina
Ustaše su sa svih strana
Napadali nemilice
I punili sa nejačju
Puste jame bezdanice
Nije jedna prosto da je
No ih mnogo više ima
Što ubice zatrpaše
Sa ljuckijem leševima
Vodili su starce žene
Malu đecu nemilice
Povezane za klanicu
Komadima oštre žice
Bez presude i bez suda
Samo za to
što su živi
Što su Srbi Pravoslavni
Bivali su njima krivi
Napuniše jame klete
Sa ljuckijem tjelesima
Plače nebo plače zemlja
Da li ovo iđe ima
Oni što su davali im
Zadnje parče koru hljeba
Čim se malo osiliše
Zbore da ih klati treba
U Šurmance Golubinku
I u jamu Kapavicu
Do Ržani Prebilovce
I u svaku bezdanicu
Bacali su ne birajuć
Starce djecu mlade žene
Čineć svuda kasapnicu
I zločine ne čuvene
Ostadoše pusta sela
Niđe krsta ni oltara
Mučenička krv se sliva
Preko pustog kamenjara
Sve pokrila magla gusta
Gavranova jato kruži
A daleko u planini
Udovica majka tuži
Muža braću i sinove
Glas se čuje od leleka
A u krvi okupana
Tužna teče i rijeka
Osta pusto svo poklano
Jadno selo Prebilovci
To zločine napraviše
Sve nebraća i zlikovci
To jedino mjesto nije
No takvijeh dosta ima
Ubijaju krvoloci
I u kletvom Koritima
Mnogi od njih ubijeni
Bačeni u jame biše
Radi bratstva i jedinstva
Dušmani ne dozvolite
Da rodbina izvadi ih
I ožali kao ljude
Imal iđe u svijetu
Da se ljudi čudom čude
A vrijeme kada dođe
Te su svjetlost ugledali
Sinovi su i unuci
Onih istih što su klali
Grobnicu im razorili
Te njihove časne kosti
Na gomile popalili
Bog neka im
duše prosti
Pridvorica tužna priča
Naša žrtva i nadanje
Opisana u knjigama
Kao primer za stradanje
Al’ jedina ona nije
No takvijeh dosta ima
U jamama Hercegovskim
Napunjenih sa kostima
Al’ ponovo hram se diže
I kosti se opojaše
I vječiti mir nađoše
Pa i ako postradaše
A Anđeli sa nebesa
Šire svoja divna krila
Iznad svake bezdanice
Kasapnica đe je bila
Bog je u Raj uselio
Mučenike postradale
A uz strune od gusala
Koje su ih opjevale
Miris mira i tamjana
U dolini od Neretve
Pred Prestolom od Gospoda
Primi duše strašne žetve
Počinuše Mučenici
U naručju Svetog Save
Da Božije ime slave
U Nebeskom carstvu slave
Mir i pokoj Mučenici
Odmarajte časne kosti
Uz zvuk zvona i molitvu
I u carstvu
Besmrtnosti

Blažo LJ. Danilović
15. april 2022. godine
Nikšić

Blažo LJ. Danilović

 

 

 

 

 

 

 

(Autor je čtec u drevnoj crkvi Svetih prvovrhovnih Apostola Petra i Pavla u Nikšiću, teolog Srpske Pravoslavne Crkve i epski pjesnik)