Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: „Smisao ljudskog nagona za vlašću je vlast nad nagonom“

Ime: 18. Emisija Agora - Vlast; Opis: Fenomen vlasti Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje predaje Filosofsku antropologiju i Modernu ontologiju i vježbe iz Antičke filosofije.

Na Agori gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih savremenih fenomena.

Govorimo  u ovoj emisiji o „fenomenu vlasti“, jer se danas suočavamo sa brojnim nedoumicama oko tumačenja samog pojma i zloupotrebe vlasti i borbe za vlast.

Kroz ovu emisiju dotakli smo se veoma interesantnih tema, a neka od  pitanja su: Zašto je „vlast“ jedan od osnovnih fenomena ljudskog postojanja; na koji način je čovjekova težnja za vladavinom izvorna težnja za slobodom; kako tumačiti fenomen vlasti u kontekstu hrišćanstva; da li su duhovna i svjetovna vlast  u savremenom društvu u sinfoniji, u saglasju?