Sveti mučenici Timotej i Mavra

Kalendar za 16. maj

Sveti mučenici Timotej i Mavra

Ženik i nevesta. Dvadest dana nakon što su se venčali, zbog vere u Hrista, izveli su ih na sud u Tivaidi, pred namesnika Ariana. Arian reče Timoteju: „Zar ne vidiš oko sebe sprave za mučenje“, a ovaj mu odgovori: „I ti ne vidiš angele Božije koji me krepe“. Onda su mu železnom šipkom proboli uši tako da mu zenice iskočiše od bola. Potom su ga obesili glavom na dole i stavili mu drvo u usta. Mavra se prvo uplaši muka, ali je muž ohrabri. Počupali su joj kosu i odsekli prste. Na kraju ih raspeše na krstove, jedno prema drugom, gde su, uzajamno se hrabreći, ostali 9 dana, a onda su duh svoj predali Gospodu. Ovo dvoje divnih mučenika postradali su za Hrista 286. godine, u vreme cara Dioklecijana.

Prepodobni Teodosije Kijevo-pečerski.