Sveti pravedni Joakim i Ana

Kalendar za 22. septembar

Sveti pravedni Joakim i Ana

Sveti Joakim je sin Varpafirov, od Judinog kolena, potomak cara Davida, a Ana kćerka sveštenika Matana, od kolena Levijevog, kao i prvosveštenik Aron. Matan je imao 3 kćerke: Mariju, Sovija i Anu, koja se udala u Nazaret, za Joakima, i koja je rodila Presvetu Bogorodicu. Joakim i Ana su živeli 50 godina u braku i nisu imali dece. Živeli su bogougodno i tiho, samo trećinu prihoda su koristili za sebe, trećinu su davali siromasima a trećinu prinosili na žrtvu u hramu. Jednom, prvosveštenik Isahar ukori starca Joakima: „Nisi dostojan da se iz tvojih ruku primi dar, jer si bezdetan“. Tada oboje pripadoše na molitvu Bogu, da im podari dete. I Ana odmah zače i nakon 9 meseci rodi Presvetu Devu.

Spomen Trećeg Vaseljenskog Sabora. Sveti mučenik Sevirijan. Sveti Teofan Ispovednik i Postnik. Sveti Nikita Ugodnik Božiji. Poprazništvo Rođenja Presvete Bogorodice.