Sveta velikomučenica Anastasija

Kalendar za 4. januar

Sveta velikomučenica Anastasija

Rođena je u Rimu, u senatorskom i bogatom domu, od oca paganina i majke hrišćanke. Otac je primorao da se uda za neznabošca Publija, koji je mučio zato što nije htjela da stupi sa njim u telesnu vezu, ali ubrzo je poginuo. Tajno je odlazila hrišćanskim mučenicima u tamnicama, prvo u Rimu, a potom i u Makedoniji, deleći svoje bogatstvo siromasima. U Makedoniji je otkrivena da je hrišćanka. Načalnik žrečeva Ulpijan pohotljivo nasrnu na nju, ali najednom oslepe. U tamnici je preživela 30 dana bez hrane, potom su je, sa drugim hrišćanima, stavili u lađu koju su vojnici na dubini prevrnuli. Na kraju, umorena je 304. godine tako što je nad vatrom privezana nogama i rukama za četiri koca.

Sveta mučenica Teodotija s tri deteta. Božićni post.