1

Katedra: Protojerej-stavrofor prof. dr Boris Brajović- “Otkrovenje u bojama-tajna ikone u Pravoslavlju”

Ime: 26.02.2018 KATEDRA o.Boris Brajovic Otkrovenje u bojama Tajna ikone u Pravoslavlju; Opis: Protojereja-stavrofor prof. dr Boris Brajović- Otkrovenje u bojama-tajna ikone u Pravoslavlju" Tip: audio/mpeg

U nedjelju, 25. februara 2018. godine, u sali Zavičajnog muzeja u Danilovgradu, protojerej-stavrofor prof. dr Boris Brajović održao je predavanje na temu “Otkrovenje u bojama – tajna ikone u Pravoslavlju”.

Tokom predavanja, a u povodu Nedjelje Pravoslavlja, koja je posvećena pobjedi ikonopoštovanja nad ikonoborstvom, otac Boris je istakao bogoslovsko shvatanje lika i likovne predstave u hrišćanstvu u odnosu na njegovo shvatanje u paganstvu, u čijoj sredini se hrišćanstvo širilo, kao i konfrontaciju rane monaške duhovnosti sa pobožnošću laika kada je u pitanju poštovanje ikona.

Predavač je zatim dao široku istorijsku perspektivu razvoja kulta ikona u Vizantiji, uz poseban osvrt na sačuvano ikonografsko blago sačuvano iz vremena prije ikonoborskog perioda.

Svoje predavanje otac Boris je zaokružio isticanjem teološkog pogleda na ikonu kao na eshatološku realnost, uz navođenje konkretnih primjera kojima je ilustrovao kako pravilno duhovno iskustvo produkuje uspješna ikonografska rešenja, dok nedostatak pravilne hrišćanske svijesti daje nedovoljno bogoslovski fundirane predstave na freskama i ikonama.