Lazarevic

Lazarević: Službenici CB smišljeno iscrpljuju građane

Predsjednik Crkvene opštine topaljsko-hercegnovske Zoran Lazarević ukazao je na postupanje službenika Centra bezbjednosti Herceg Novi, prilikom uzimanja izjava od građana koji su nakon molebana na Vidovdan samoinicijativno krenuli u protesnu šetnju od crkve Svetog Spasa do crkve na Belavisti.

– Svjedoci smo da su u proteklih nekoliko dana desetine naših sugrađana pozivani na informativni razgovor, a u vezi sa protestnom šetnjom na Vidovdan od crkve Sv. Spasa do crkve Sv.Arhangela Mihaila. Svi su se oni na usmeni poziv Centra bezbjednosti Herceg Novi odazvali da daju izjavu. To su uradili dostojanstveno i odlučno. Nasuprot tome, iako su usmeni pozivi glasili na tačno određeni termin, građani su izjave davali nakon nekoliko sati provedenih u prostorijama CB, pri čemu su, naknadno, posebno čekali, da im budu dostavljeni zapisnici o izjavi kao i prekršajni nalog.

Smatramo da je navedeno postupanje službenika CB smišljeno na iscrpljivanje naših sugrađana uz potpuno zanemarivanje njihovih redovnih ili ranije preuzetih obaveza. Dakle, u konkretnom slučaju, imamo građane svjesne i savjesne u vršenju građanske obaveze i komandu i službenike CB potpuno nesavjesne u vršenju svojih službenih dužnosti. Građani su , usljed, neprofesionalnog odnosa, ponavljamo smišljenog na iscrpljivanje građana, mogli da odbiju da daju izjavu shodno odredbi člana 259 st. 3 Zakonika o krivičnom postupku. Nisu to uradili jer znaju da brane svetinje. Našoj policiji neka na čast služi kako su ponašali. Uvijek i iznova zaboravljaju da su plaćeni upravo od tih građana. NE DAMO SVETINJE, po svaku cijenu, poručio je Zoran Lazarević.

Izvor: RTHN