Otac Dragan Stanišić

Katedra: Protojerej-stavrofor prof. Dragan Stanišić- “Himna ljubavi – poslanice apostola Pavla”

Ime: 24.12.2021-Katedra-Otac Dragan Stanisic-Cas vjeronauke; Opis: “Himna ljubavi – poslanice apostola Pavla” Tip: audio/mpeg

Uvaženi slušaoci Radio Svetigore, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije serijala “Katedra”, vašoj ljubavi pažnji preporučujemo da čujete zanimljivo predavanje, koje je održao profesor protojerej-stavrofor Dragan Stanišić, profesor Bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog i paroh podgorički.

U okviru predavanja vjeronauke za odrasle “Dobrotoljublje”, pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom, otac Dragan je govorio na temu “Himna ljubavi – poslanice apostola Pavla”.

Predavanje je održano u srijedu 22. decembra 2021. godine, u Svetogeorgijevskom domu u Podgorici – Novo-varoška parohija.

mr Aleksandar Vujović, urednik Katihetskog programa Radio Svetigore

 

(Izvod iz predavanja)

HIMNA LJUBAVI – POSLANICE APOSTOLA PAVLA

Pavlove poslanice ili pisma su ranohrišćanski dokumenti i kao dio kanona Novog zavjeta su osnov crkvene misije i hrišćanskog vaspitanja vjekovima.

Pavle se pominje u Djelima apostolskim kao onaj koji je od gonitelja hrišćana postao pobornik i ispovjednik Jevanđelja Hristovog. Poslije stradanja arhiđakona Stefana, kojemu je i sam doprinio, išao je za Damask da nastavi gonjenje hrišćana, ali mu se na tom putu javio sam Isus Hristos i od tog viđenja je oslijepio (Dap. gl.9). Poslije tri dana, kada se već prosvetio, progledao je i krenuo da propovijeda Isusa Hrista neumorno i po svim krajevima od Jerusalima do Rima. Upoznao se sa apostolom Petrom, koji je nazvan apostol Judeja (Jevreja,) dok je Pavle bio apostol neznabožaca.

Poznate su njegove poslanice upućene: Rimljanima, Korinćanima , Galatima, Efescima, Solunjanima, Kološanima i Filipljanima. To su krajevi u kojima je formirao zajednice vjernih. U svom poslu imao je mnoge pomoćnike; pominju se Timotej, Tit, Filimon, kojima je pisao poslanice namijenjene njima lično i za pastvu.

Pavle je imao veliku silu riječi i uspjeh među onima koji su ga slušali. Kazivao im je kako je Bog isti za sve i da je sazdao čovjeka po slici i prilici svojoj i svakim ga darom ukrasio. U poslanici Korinćanima nabraja koji su to darovi: darovi proroštva, jezika, činjenja čudesa, isceljenja, razlikovanja duhova. Različiti su darovi ali je Duh isti i različite su službe , ali je Gospod isti(1.Kor 12. 4,5). Svi darovi se daju na korist, kaže Apostol. Krštenje je čin kojem jednako pristupaju Judejci i Jelini , robovi ili slobodni, i svi su jednim duhom napojeni. Pavle pominje razliku naroda i društvenog statusa ali to nije prepreka za darove Duha. Hristos je darodavac u kojeg su svi darovi ovjekovječeni u ljubavi koja je od Oca.

Čuven je Pavlov pozdrav: Blagodat Gospoda Isusa Hrista i ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima nama ( 2. Kor13,13). Himna ljubavi kojom se apostol Pavle proslavio, čak i među onima koji ne vjeruju u božanska otkrivenja, naglašava da su svi darovi koje nabraja ništa bez ljubavi. Ljubav je svojstvo samog božanstva , suštine bića sv. Trojice. To je ljubav koja ima lice i sada se vidi kao u ogledalu, a onda u vječnosti licem k licu i nikad neće prestati, uči Apostol. Tajna ljubavi je povezana sa zajedništvom.

Pavle podsjeća na Večeru Gospodnju: Gospod Isus one noći kad bješe predan , uze hljeb, i zahvalivši prelomi i reče: Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, koje se za vas lomi; ovo činite u moj spomen…Ova je čaša Novi Zavjet u mojoj krvi; ovo činite, kad god pijete, u moj spomen (1.Kor 11, 23-25). Podsjećanje na zajedništvo ustanovljeno na Tajnoj večeri je postalo kriterijum ljubavi u Hristu naročito poslije Silaska Svetog Duha na apostole. Smisao ljubavi uzvodi se do službe blagodarenja koja se vrši jednako i u vremenu i u vječnosti. Crkva se naziva Službom Novoga zavjeta, Tijelom Hristovim.

Apostol u svojim poslanicama neprekidno govori o Crkvi, nazivajući je uzvišenim imenima i kroz mnoge analogije nastoji predočiti jedinstvo i zajedništvo koje je u Crkvi prisno kao što su udovi jednog tijela . Od njega potiče misao da je Crkva tijelo kojoj je glava Hristos. Smrtnome čovjeku, po Apostolu, nije moguće dokučiti vječni smisao ljubavi bez zajednice sa Vaskrslim Hristom.

Vaskrsenje Hristovo je za Pavla osnovna činjenica hrišćanskog života. On kaže da ako Hristos nije vaskrsnuo uzaludna je vjera naša, onda jadniji smo od sviju ljudi (1.Kor 15,19). Ljubav božija ne bi bila sveza savršenstva ako bi raspad i propadljivost carovali. Logika ljubavi je da podiže iz mrtvih, a smrt je neprijatelj života i sasvim nelogična, kao što bi rekao F.M.Dostojevski.

Poslanice apostola Pavla su pohvala Bogu i Krstu Hristovom, pohvala Duhu Svetome, himna Ljubavi koja je blagotvorna i nikad ne prestaje.

Protojerej-stavrofor Dragan Stanišić, profesor Bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog i paroh podgorički